Bryggeri

Produktionen er i fuld gang. 

Gå til Bryggeri
Skovbrug

Distriktet er fordelt på 8 skove med en indbyrdes afstand på op til 20 km. Ca.1500 ha. er bevokset (84%). 

Gå til skovbrug

Krenkerup Gods

Den første gang, navnet Krenkerup opstår, er i 1367. Den bestod da af en landsby-hovedgård, formodentlig opført som bindingsværk, og den daværende ejer var Axel Gøye. Den ældste del af den eksisterende bygning stammer fra 1480 og bestod dengang af et grundmuret hus i stokværk, opført af Eskild Gøye. Det indgår nu som en del af den østlige sektion af nordfløjen.

Slottet blev bygget som et 4-fløjet anlæg af Mogens Gøye omkring 1546. Han var rigshovmester, og i 1534 var han med til at gennemtvinge valget af Chr. d. 3 og dermed reformationen. Mogens Gøye's datter, Birgitte Gøye, skal være født her på Krenkerup. Det var hende, der sammen med sin mand, Herluf Trolle oprettede Herlufsholm kostskole.

Den næste ændring af bygningen blev udført af Palle Rosenkrantz, lensmand på Aalholm og Nykøbing Falster. I 1631 tilbyggede han endnu et stokværk på nordfløjen samt det ottekantede hjørnetårn. Hans forbogstaver og årstal findes på den nordligste facade af slottet.

I 1689 nedbrændte den sydlige fløj, og siden den dato er der kun sket små forandringer af slottets konstruktionsmæssige udseende.

Juliane Frederikka Christiane comtesse Reventlow giftede sig med Carl August fyrst Hardenberg i 1774 og tog navnet Hardenberg-Reventlow. Krenkerups navn blev ændret til Hardenberg, og i 1815 ændredes stamhuset Krenkerup til grevskabet Hardenberg-Reventlow.

Lensgreve Henrik Ludvig Haugwitz-Hardenberg-Reventlow restaurerede bygningen i 1938 og tilbageførte navnet til Krenkerup i 1939. Det er interessant at lægge mærke til, at Krenkerup ikke har været handlet siden 1367; men i stedet er gået i arv med et større eller mindre jordtilliggende gennem de sidste 600 år.

I dag er Krenkerup Gods drevet af Patrick Reventlow-Grinling. Virksomheden er nu en moderne land og skovbrugsvirksomhed med et tilhørende bryggeri. 

PersondatapolitikPersondatapolitik